Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking

New City Catechism

NCC - deel 1

God de Vader, 
schepping, 
zondeval en de wet.

NCC - deel 2

Jezus Christus,
verlossing en genade.

NCC - deel 3

Heilige Geest,
herstel,
groeien in genade