Logos Waalwijk
Evangelisch, Baptistisch, vanuit de Reformatie

ANBI

Logos Waalwijk heeft de  ANBI-status.
Giften aan Logos Waalwijk zijn daardoor aftrekbaar van het belastbaar inkomen.


Statutaire naam:          Logos Waalwijk

Statutaire zetel:            Waalwijk

RSIN:                           864804350

KvK-nummer:               88864561

Postadres:                    Vliedbergweg 14 A, 5251 RP, Vlijmen

Email:                           info@logoswaalwijk.nl

Bank rekening:             NL80 INGB 0105 9411 07
                                     t.n.v. Logos Waalwijk

Beleidsplan:
Statuten: