Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking


Logos Waalwijk is een christelijke gemeente in de opstartfase. We houden elke zondag een samenkomst om 10:00 uur.

Wees welkom!
Locatie

De kerkdiensten vinden plaats in: 

Grand Café van de Kansenfabriek 
BaLaDe 1 
5142 WX  in Waalwijk

De toegang is gratis.  

 


Houd mij op de hoogteThe New City Catechism


Vraag 37.     15 mei 2021

Hoe helpt de Heilige Geest ons?


Vorige vragenAntwoord:

De Heilige Geest overtuigt ons van onze zonde,
Hij troost ons, leidt ons,
geeft ons geestelijke gaven,
geeft ons een verlangen om God te gehoorzamen
en Hij stelt ons in staat om te bidden en Gods woord te begrijpen.


17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, 18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeze 6:17-18