Logos Waalwijk
Evangelisch, Baptistisch, vanuit de Reformatie


Waarschijnlijk had je het al door. Die vreemde tekens, λογος, dat is Grieks voor Logos. En dát betekent in het Nederlands: Woord.
Voor christenen heeft dat woord Woord twee betekenissen:


Het Levende Woord: Jezus Christus

Jezus Christus is dé cruciale Persoon in het christelijk geloof. Haal je Hem eruit, hou je niks over. Hij wordt Het Woord genoemd: wat God sprak heeft Jezus in levende lijve uitgevoerd. Hij heef het leven werkelijkheid gemaakt.

En dat was nodig. Want onze zonden zorgden voor scheiding met de Heilige, Perfecte en Liefdevolle God.
En dat is geen goed bericht.

Daarom kwam Het Levende Woord tweeduizend jaar geleden als God én als Mens hier op aarde. Hij kwam naar de mensen toe, om hen weer terug te brengen tot God. Door Zijn leven hier op aarde, Zijn Kruisdood en Zijn Opstanding, realiseerde Hij verlossing van zonden en maakte Hij herstel tussen God en mensen mogelijk.
En dát is Goed Nieuws!

Jezus betekent: Redder.
Alleen God kan mensen écht redden.


Het Geschreven Woord: De Bijbel

Wat hiernaast staat zouden we nooit geweten hebben, als het niet nauwkeurig opgeschreven was. Gelukkig is dat wél gebeurd. In 66 boeken die we samen De Bijbel noemen. Daarin staan de dingen die God gesproken en gedaan heeft en nog gaat doen. 

De Bijbel vertelt het Evangelie van Gods Zoon: Jezus Christus.

Het Geschreven Woord (de Bijbel) bevat alle info over Het Levende Woord (God de Zoon); Het Levende Woord heeft door Gods Geest het Geschreven Woord gerealiseerd.

Evangelie komt van het Griekse woord ευαγγελιον.
En dat betekent: Goed Nieuws.

Het Goede Nieuws is dat verloren mensen gered kunnen worden door Jezus Christus, God de Zoon en Redder van mensen.

 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, 
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, 
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 
οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 

In het begin was het Woord,
en het Woord was bij God,
en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.


 

En het Woord is vlees geworden 
en heeft onder ons gewoond.

Niemand heeft ooit God gezien; 
de eniggeboren Zoon heeft Hem ons verklaard.

 


 

Allen die Hem aangenomen hebben, 
hun heeft Hij macht gegeven 
kinderen van God te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven.

 


 Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.Lees het bovenstaande zelf eens na, in de Bijbel. Lees de eerste drie hoofdstukken van het boek Johannes.

Weet je nog niet zoveel over het christelijk geloof? Wij helpen je graag op Weg met een (gratis) cursus 'Ontdek het christelijk geloof'. Klik op onderstaande knop en wij nemen contact met je op:

Ontdek het christelijk geloof