Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking


Logos Waalwijk is een christelijke gemeente in de opstartfase. We houden elke zondag een samenkomst om 10:00 uur.

Wees welkom!
Locatie

De kerkdiensten vinden plaats in: 

Grand Café van de Kansenfabriek 
BaLaDe 1 
5142 WX  in Waalwijk

De toegang is gratis.  

 


Houd mij op de hoogteThe New City Catechism


Vraag 42.      19 juni 2022

Hoe moet het Woord van God gelezen worden?


Vorige vragenAntwoord:

Met ijver, voorbereiding en gebed; zodat wij het accepteren met geloof, het bewaren in ons hart, en het in praktijk brengen in ons leven.


16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
2 Timotheüs 3:16-17