Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking


Logos Waalwijk is een christelijke gemeente in de opstartfase. We houden elke zondag een samenkomst om 10:00 uur.

Wees welkom!
Locatie

De kerkdiensten vinden plaats in: 

Grand Café van de Kansenfabriek 
BaLaDe 1 
5142 WX  in Waalwijk

De toegang is gratis.  

 


Houd mij op de hoogteThe New City Catechism


Vraag 43.      26 juni 2022

Wat zijn de "Instellingen"?


Vorige vragenAntwoord:

Het zijn de twee instellingen die ons door God gegeven zijn en die door Christus zijn ingesteld: De Doop en Het Avondmaal.
Dit zijn zichtbare tekenen en zegels. Ze laten zien dat we door de dood en opstanding van Christus samen verbonden zijn als een Gemeenschap van Geloof.
Als we deze instellingen toepassen verkondigen wij de beloften van het Evangelie. En de Heilige Geest verzegelt ons in die beloften.Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.
Romeinen 6:4


19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
Lukas 22:19-20