Logos Waalwijk
een christelijke gemeente in bewerking


Logos Waalwijk is een christelijke gemeente in de opstartfase. We houden elke zondag een samenkomst om 10:00 uur.

Wees welkom!
Locatie

De kerkdiensten vinden plaats in: 

Grand Café van de Kansenfabriek 
BaLaDe 1 
5142 WX  in Waalwijk

De toegang is gratis.  

 


Houd mij op de hoogteThe New City Catechism


Vraag 7.    17 oktober 2021
Wat verlangt Gods wet?


Vorige vragenAntwoord:

Een persoonlijke, volmaakte en eeuwigdurende gehoorzaamheid; dat we God met heel ons hart, onze ziel, ons verstand en onze krachten liefhebben; en dat we onze naaste liefhebben als onszelf. Wat God verbiedt, mag nooit gebeuren en wat God beveelt, moet altijd gebeuren.


37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dit is het eerste en het grote gebod. 39 En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.

Mattheus 22:37-40


(lees Romeinen 6,7 en 8)

- de wet en het gebod zijn heilig, rechtvaardig en goed

- maar: wij kúnnen de wet niet houden
- daarom kúnnen wij nooit rechtvaardig voor God staan door ons aan de wet te houden

- daarom heeft Jezus Christus plaatsvervangend de straf voor onze zonden gedragen
- zodat daarmee de rechtvaardige eis van de wet vervuld is (namelijk: wie zondigt verdient de dood)
- waardoor we niet meer onder de wet (met als gevolg: de dood) maar onder de genade zijn (met als gevolg: eeuwig leven)

- om nu, vrijgemaakt van de zonde, van harte gehoorzaam te zijn

- aan dat wat heilig, rechtvaardig en goed is; zonder angst. Als aangenomen kinderen van God

Rom.6,7,8

 

Catechismus.nl


 


Catechism.com